Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 3. 2018
Datum objave:

Številka: 023-5/2018 -3

Datum: 29. 3.  2018

Na podlagi 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, ZSPDSLS-1), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014, v nadaljevanju Uredba), Mestna občina Koper objavlja

  

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. SKLOP:         »MOTORNA (OSEBNA) VOZILA«

Predmet prodaje v prvem sklopu so osebna vozila v lasti Mestne občine Koper. Izklicna cena posameznega vozila je, upoštevajoč določilo 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti), določena izkustveno s pomočjo vrednotenja po sistemu Eurotax.

 

Osebna vozila, ki so predmet prodaje, so naslednja:

 1. VW Caddy Life 1.9 TDI DSG

–          št. šasije 2ZZZ2KZ9X090861

–          prva registracija 9.2009

–          število prevoženih kilometrov 270.578

–          Inventarna številka: 0170066

–          Vozilo je nevozno, stroški popravila so po predračunu Porsche Inter Auto d.o.o., Koper (št. DN 2016016430/1) ocenjeni na 1.680,00             eur brez ddv, kar se upošteva pri izklicni ceni

–          Izklicna cena: 2.126,00

 1. VW Caddy Life 1.9 TDI DSG

–          št. šasije 2ZZZ2KZ9X091261

–          prva registracija 10.2009

–          število prevoženih kilometrov 230.736

–          Inventarna številka: 0170065

–          Izklicna cena: 5.947,00

 1. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

–          št. šasije VF7FC8HZC29007061

–          prva registracija 10.2007

–          število prevoženih kilometrov 111.549

–          Inventarna številka: 0170059

–          Izklicna cena: 1.967,00

 1. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

–          št. šasije VF7FC8HZC29019187

–          prva registracija 11.2007

–          število prevoženih kilometrov 111.549

–          Inventarna številka: 0170062

–          Izklicna cena: 1.982,00

 1. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack,

–          št. šasije VF7FC8HZC29020174

–          prva registracija 11.2007

–          število prevoženih kilometrov 102.832

–          Inventarna številka: 0170060

–          Izklicna cena: 1.996,00

 1. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

–          št. šasije VF7FC8HZC29022334

–          prva registracija 11.2007

–          število prevoženih kilometrov 114.923

–          Inventarna številka: 0170061

–          Izklicna cena: 1.977,00

 1. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

–          št. šasije VF7FC8HZC28532415

–          prva registracija 10.2005

–          število prevoženih kilometrov 141.506

–          Inventarna številka: 0170056

–          Vozilo je nevozno, stroški popravila so po predračunu Avtoplus d.o.o., Koper (št. mape: 1AQBRNPKP) ocenjeni na 1.385,00 eur brez             ddv, kar se upošteva pri izklicni ceni

–          Izklicna cena: 500,00

 1. CLIO 1.2 EXSPRESSION

–          št. šasije VF18805CF28822980

–          prva registracija 6.2003

–          število prevoženih kilometrov 165.675

–          Inventarna številka: 0170047

–          Izklicna cena: 824,00


Predmet prodaje je posamezno vozilo
. Cene so določene brez davka na dodano vrednost. Vozila so bila redno servisirana pri pooblaščenem servisu.

Mestna občina Koper prodaja posamezno premičnino – osebno vozilo po metodi neposredne pogodbe. V primeru več ponudnikov se pred sklenitvijo neposredne pogodbe opravijo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Rok za oddajo ponudbe je 20.4.2018

Morebitna vprašanja v zvezi s postopkom ponudniki pošljejo na e-naslov: alenka.plahuta@koper.si

Vprašanja v zvezi s posameznim vozilom oziroma ogled posameznega vozila je možen po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo za vzdrževanje vozil na naslov: vzdrzevanje.vozil@koper.si

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 1. SKLOP:         »ZAPUŠČENA VOZILA«

 

Predmet pravnega pregleda so premičnine – motorna vozila, ki so na podlagi Odloka o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Uradne objave št. 8/97, spremembe: uradne objave št. 39/98 in 6/02) prešli v last Mestne občine Koper:

Izklicna cena posameznega vozila je, upoštevajoč določilo 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti), določena izkustveno.

Zap. Št. ZNAMKA TIP CENA €

brez ddv

1. VOLKSWAGEN POLO (srebrna)

37001074/2015

60
2. RENAULT CLIO (bela)

37001075/2015

60
3. VOLKSWAGEN GOLF/2015 (vinsko redča) 40
4. MITSHUBISHI COLT/2015 GLX I, (temno zelena) 50
5. OPEL CORSA(vinsko rdeča)

37001076/2015

60
6. RENAULT EKSPRESS (bež)

37001077/2015

70
7. RENAULT EKSPRESS (rdeča)

37001079/2015

50
8. ROVER Seria 3 (srebrna) 80
9. CITROEN BERLINGO (modra) 44002487/2016 60
10. CITROEN C25D 200
11. RENAULT R-5 (rdeča) 24-ZV/2016 40
12. VOLKSWAGEN POLO (modra)

25-ZV/2016

50
13. RENAULT R-5 (rdeča) 26-ZV/2016 50
14. LANCIA Y-10 353-ZV/2016 10
15. VOLKSWAGEN POLO (modra) 27-ZV/2016 70
16. OPEL CORSA (srebrna) 353-28-ZV/2016 70
17. DAEWOO LANOS (vinsko rdeča) 30-ZV/2016 70
18. FIAT BRAVA (siva metal) 31-ZV/2016 80
19. FIAT PUNTO (bela) 36-ZV/2016 70
20. RENAULT CLIO (bela) 43-ZV/2016 50
21. RENAULT MEGANE(modra) 35-ZV/2016 80
22. RENAULT R-5 (rdeča) 70
23. SEAT / (bela) 100
24. RENAULT R-5 (sivo-črna) 39-ZV/2016 60
25. FIAT Punto (vinsko-rdeča) 45-ZV/2016 80
26. CITROEN AX (siva), 48-ZV/2016 60
27. RENAULT Clio (modra) 23-ZV/2016 70
28. VOLKSWAGEN Golf (modra) 53-ZV/2017 120
29. FIAT Punto (bela) 50-ZV/2017 70
30. VOLKSWAGEN Golf (bela) 46-zv/2016 80
31. HONDA Civic(siva) 54002900/2017 80
32. FORD Fiesta  (rdeča)

44003430/2017

80
33. FIAT Brava (zelena)

44003252/2017

80
34. RENAULT Scenic (vinsko rdeča)

37001555/2017

130
35. RENAULT R-5 (rdeča) 44003316/2017 60
36. VOLKSWAGEN Golf (vinsko rdeča) 37001600/2017 120
37. CITROEN AX ( rdeča) 37001601/2017 100
38. RENAULT Clio (vinsko rdeča) 35002324 100
39. SEAT Cordoba (vinsko rdeča) 34004263/2017 140
40. PEUGEOT 406 (srebrna) 34003799/2017 180
41. VOLKSVAGEN VENTO (zelena)

54003941/2017

150
42. CITROEN C3 (modra)

35002435/2017

100

Predmet prodaje je drugi sklop v celoti (vsa zapuščena vozila). Skupna vrednost zapuščenih vozil znaša 3.400,00 EUR (brez DDV).

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik oziroma prevzemnik izrabljenih (zapuščenih) vozil:

 • Obrat za razstavljanje izrabljenih vozil mora imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopkih R12 in R13 (izdano s strani Agencije Republike Slovenije za okolje)
 • Obrat za razstavljanje izrabljenih vozil mora biti glede na Uredbo o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12) vključen v skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili
 • Vozila se morajo uničiti skladno z veljavno zakonodajo
 • Upravljavec obrata za razstavljanje izrabljenih vozil mora izdati potrdilo o uničenju izrabljenega vozila
 • Upravljavec obrata za razstavljanje izrabljenih vozil mora za izdajo potrdila o uničenju vozila uporabiti informacijski sistem o ravnanju z izrabljenimi vozili iz 42. člena Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12)
 • Rok za oddajo ponudbe je 18.4.2018

Mestna občina Koper prodaja premičnine – zapuščena vozila po metodi neposredne pogodbe. V primeru več ponudnikov se pred sklenitvijo neposredne pogodbe opravijo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Rok za oddajo ponudbe je 20.4.2018

Za dodatne informacije o zapuščenih vozilih se lahko obrnete na Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, Peter Donaval: tel. 05 6646343, e-naslov: peter.donaval@koper.si  

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

 

 

                                                                         MESTNA OBČINA KOPER