05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 24. 6. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-233/2016

S parc. št. 882/1 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 882/1), v izmeri 72 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 7.920,00 EUR.

2. Številka: 478-260/2016

S parc. št. 387/10 k.o. 2589 Plavje (ID znak: parcela 2589 387/10), v izmeri 21 m2. Nepremičnina se nahaja v Spodnjih Škofijah. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.680,00 EUR.

3. Številka: 478-405/2016

S parc. št. 377 k.o. 2596 Tinjan (ID znak: parcela 2596 377), v izmeri 133 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Tinjan. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.001,00 EUR.

S parc. št. 380/3 k.o. 2596 Tinjan (ID znak: parcela 2596 380/3), v izmeri 70 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Tinjan. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.156,00 EUR.

S parc. št. 380/2 k.o. 2596 Tinjan (ID znak: parcela 2596 380/2), v izmeri 62 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Tinjan. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.856,00 EUR.

S parc. št. 380/1 k.o. 2596 Tinjan (ID znak: parcela 2596 380/1), v izmeri 35 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Tinjan. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.322,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER