Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 21. 3. 2014
Datum objave:

Številka:      478-1/2014
Datum:        07.03.2014

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 845/17 (ID znak 2590-845/17-0), 845/20 (ID znak 2590-845/20-0) in 845/21 (ID znak 2590-845/21-0), vse k.o. 2590 Hribi, ki v naravi predstavljajo funkcionalno zemljišče v skupni izmeri 542 m2. Nepremičnine se nahajajo v naselju Hrvatini. Prodaja nepremičnin bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 34.598,00 EUR;
  2. s parc. št. 902/3 k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-902/3-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 131 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 7.216,00 EUR;
  3. s parc. št. 1908/3 (ID znak 2592-1908/3-0) in 1908/4 (ID znak 2592-1908/4-0), obe k.o. 2592 Jernej, ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče v skupni izmeri 348 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Barižoni. Prodaja nepremičnin bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 21.184,00 EUR;
  4. s parc. št. 1650/2 k.o. 2625 Krkavče (ID znak 2625-1650/2-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 206 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Krkavče. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 9.064,00 EUR;
  5. s parc. št. 2643/5 k.o. 2602 Rožar (ID znak 2602-2643/5-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 50 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Krnica. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 1.500,00 EUR;
  6. s parc. št. 63/6 (ID znak 2606-63/6-0) k.o. Semedela, ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo v izmeri 57 m2 ter nepremičnine s parc. št. 63/7 (ID znak 2606-63/7-0), 65/11 (ID znak 2606-65/11-0), 65/12 (ID znak 2606-65/12-0) in 65/13 (ID znak 2606-65/13-0), vse k.o. 2606 Semedela, ki v naravi predstavljajo funkcionalno zemljišče v skupni izmeri 109 m2. Nepremičnine se nahajajo v naselju Žusterna. Prodaja nepremičnin bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 27.498,86 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER