Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 15. 12. 2014
Datum objave:
Številka: 478-1/2014
Datum: 28.11.2014

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G in 50/2014), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 1157/2 (ID znak 2592-1157/2-0), k.o. 2592 Jernej, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 8 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Barižoni in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele, ki je v zasebni lasti. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 520,00 EUR;
  2. s parc. št. 1158/13 (ID znak 2592-1158/13-0), k.o. 2592 Jernej, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 16 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Barižoni in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele, ki je v zasebni lasti. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 1.040,00 EUR;
  3. s parc. št. 515/20, k.o. 2606 Semedela, (ID znak 2606-515/20-0) v izmeri 16 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Semedela. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 1.440,00 EUR;
  4. s parc. št. 958/2, k.o. 2598 Socerb, (ID znak 2598-958/2-0), v izmeri 310 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Socerb. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 13.798,00 EUR.
  5. s parc. št. 470/2, k.o. 2619 Sočerga, (ID znak 2619-470/2-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 455 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sočerga. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 6.725,00 EUR.

Navedena izhodiščna vrednost nepremičnine ne vsebuje 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER