Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 22. 12. 2014
Datum objave:
Številka: 478-1/2014
Datum: 05.12.2014

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G in 50/2014), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 2490/9 (ID znak 2604-2490/9-0) k.o. 2604 Bertoki, v izmeri 16 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Čežarji. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 800,00 EUR;
  2. s parc. št. 561/4 (ID znak 2605-561/4-0) k.o. 2605 Koper, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 9 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja neposredno za potrebe zaokrožitve stanovanjskega bloka. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 900,00 EUR;
  3. s parc. št. 869/1 (ID znak 2605-869/1-0) k.o. 2605 Koper, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 32 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja neposredno za potrebe zaokrožitve stanovanja v bližnji stanovanjski stavbi. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 2.880,00 EUR;
  4. s parc. št. 970/5 (ID znak 2609-970/5-0) k.o. 2609 Pomjan, v izmeri 26 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Pomjan. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 1.040,00 EUR;
  5. s parc. št. 1836/71 (ID znak 2606-1836/71-0) k.o. 2606 Semedela, v izmeri 42 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Olmo. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 2.940,00 EUR;
  6. s parc. št. 83/64 (ID znak 2606-83/64-0) k.o. 2606 Semedela, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 17 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Žusterna. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 1.958,59 EUR.
  7. s parc. št. 4622/18 (ID znak 2606-4622/18-0) k.o. 2606 Semedela, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 23 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Manžan. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 1.265,00 EUR;
  8. s parc. št. 815/6 (ID znak 2595-815/6-0) k.o. 2595 Škofije, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 150 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 9.000,00 EUR;
  9. s parc. št. 1872 (ID znak 2595-1872/0-0) k.o. 2595 Škofije, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 20 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zg. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 1.000,00 EUR;

Navedena izhodiščna vrednost nepremičnine ne vsebuje 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER