Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 4. 2. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        18.01.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 120/1 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-120/1-0) in sicer solastniški delež do 1/2. Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 60 m2. Nepremičnina se prodaja v centru Kopra in predstavlja vrt stanovanjske hiše. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 2.890,00 EUR;
  2. parc. št. 1188 k.o. 2596 k.o. Tinjan (ID znak 2596-1188/0-0), v izmeri 187 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Urbanci in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 9.950,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER