Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 2. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 28.01.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 2805 k.o. Koštabona (ID znak 2624-2805/0-0), ki v naravi predstavlja stavbišče v izmeri 135 m2 in s parc. št. 2806 k.o. Koštabona (ID znak 2624-2806/0-0),ki v naravi predstavlja stavbišče v izmeri 80 m2, v skupni izmeri 215 m2. Nepremičnini se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo in se prodaja neposredno za izhodiščno vrednost 26.163,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Mestna občina Koper je  predmetno nepremičnino dvakrat neuspešno uvrstila na javnih dražbah, ki sta bili objavljeni  dne 2. 11. 2012 v Uradnem listu RS št. 82/2012 ter dne 30. 11. 2012  v Uradnem listu RS št. 90/2012.

MESTNA OBČINA KOPER