Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 30. 9. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        13.09.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 5028/21, k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-5028/21-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 180 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Bonini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 9.982,00 EUR;
  2. s parc. št. 5028/22, k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-5028/22-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 188 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Bonini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 10.645,00 EUR;
  3. s parc. št. 1691/3, k.o. 2617 Hrastovlje (ID znak 2617-1691/3-0), ki v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 314 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 15.758,00 EUR;

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER