Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 4. 11. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        18.10.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

 1. s parc. št. 1137/1 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-1137/1-0), v izmeri 59 m2 in s parc. št. 1137/5 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-1137/5-0), v izmeri 31 m2. Nepremični se nahajata v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnin je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 9.000,00 EUR;
 2. s parc. št. 1137/3 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-1137/3-0), v izmeri 73 m2. Nepremična se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 7.300,00 EUR;
 3. s parc. št. 1137/6 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-1137/6-0), v izmeri 44 m2. Nepremična se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 4.400,00 EUR;
 4. s parc. št. 178/7 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-178/7-0), v izmeri 37 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 3.700,00 EUR;
 5. s parc. št. 730/3 k.o. 2624 Koštabona (ID znak 2624-730/3-0), v izmeri 150 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koštabona. Izhodišča vrednost je skladno Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 1. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena na podlagi cenitvenega poročila pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin in znaša 7.500,00 EUR;
 6. s parc. št. 1450 k.o. 2625 Krkavče (ID znak 2625-1450/0-0), in sicer solastniški delež do 3/4, v izmeri 48 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Krkavče. Izhodišča vrednost je skladno Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 1. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena na podlagi cenitvenega poročila pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin in znaša 1.030,00 EUR;
 7. s parc. št. 177/12 k.o. 2593 Oltra (ID znak 2593-177/12-0), v izmeri 83 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Ankaran. Izhodišča vrednost je skladno Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 1. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena na podlagi cenitvenega poročila pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin in znaša 6.926,00 EUR;
 8. s parc. št. 767/39 k.o. 2583 Podgorje (ID znak 2583-767/39-0), v izmeri 212 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Podgorje. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 5.724,00 EUR;
 9. s parc. št. 2687/8 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-2687/8-0), v izmeri 32 m2 in s parc. št. 2687/7 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-2687/7-0), v izmeri 7 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Bošamarin. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 2.340,00 EUR;
 10. s parc. št. 1270/2 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-1270/2-0), v izmeri 110 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zgornje Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 5.500,00 EUR;
 11. s parc. št. 498/21 k.o. 2584 Zazid (ID znak 2584-498/21-0), v izmeri 309 m2 in s parc. št. 498/23 k.o. 2584 Zazid (ID znak 2584-498/23-0), v izmeri 68 m2 do deleža ½. Nepremičnini se nahajata v naselju Zazid. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 4.802,00 EUR;
 12. s parc. št. 498/22 k.o. 2584 Zazid (ID znak 2584-498/22-0), v izmeri 152 m2, s parc. št. 498/23 k.o. 2584 Zazid (ID znak 2584-498/23-0), v izmeri 68 m2, do ½ in s parc. št. 498/24 k.o. 2584 Zazid (ID znak 2584-498/22-0), v izmeri 141 m2. Nepremičnine se nahajajo v naselju Zazid. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 4.578,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER