Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 16. 12. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 29.11.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 3247/11 k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-3247/11-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 135 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Prade in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 8.775,00 EUR;
  2. s parc. št. 2264/8, k.o. 2617 Hrastovlje (ID znak 2617-2264/8-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 54 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 2.700,00 EUR;
  3. s parc. št. 3223 k.o. 2597 Osp (ID znak 2597-3223/0-0), v izmeri 94 m2 in sicer solastniški delež do 1/3, s parc. 3225 k.o. 2597 Osp (ID znak 2597-3225/0-0), v izmeri 90 m2 in sicer solastniški delež do 1/3 in s parc. št. 3221 k.o. 2597 Osp (ID znak 2597-3221/0-0), v izmeri 99 m2. Nepremičnine se nahajajo v naselju Osp. Prodaja solastniških deležev bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 15.337,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER