Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 25. 11. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 08.11.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 3450 k.o. 2609 Pomjan (ID znak 2609-3450/0-0), v izmeri 23 m2, in sicer solastniški delež do 1/15 in parc. št. 3453 k.o. 2609 Pomjan (ID znak 2609-3453/0-0), v izmeri 80 m2, in sicer solastniški delež do 1/15. Nepremičnini se nahajata v naselju Župančiči. Prodaja solastniških deležev na nepremičninah bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 118,00 EUR;
  2. s parc. št. 3451 k.o. 2609 Pomjan (ID znak 2609-3451/0-0), v izmeri 217 m2, in sicer solastniški delež do 1/15. Nepremičnina se nahaja v naselju Župančiči.Prodaja solastniškega deleža na nepremičnini bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 304,00 EUR;
  3. s parc. št. 3452 k.o. 2609 Pomjan (ID znak 2609-3452/0-0), v izmeri 49 m2, in sicer solastniški delež do 1/15 in parc. št. 3454 k.o. 2609 Pomjan (ID znak 2609-3454/0-0), v izmeri 52 m2, in sicer solastniški delež do 1/15. Nepremičnini se nahajata v naselju Župančiči. Prodaja solastniških deležev na nepremičninah bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 133,00 EUR;
  4. s parc. št. 229/26 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-229/26-0), v izmeri 56 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Žusterna. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 6.395,00 EUR;
  5. s parc. št. 468/2 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-468/2-0), v izmeri 80 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 2.226,67 EUR;
  6. s parc. št. 485/5 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-485/5-0), v izmeri 578 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 13.291,00 EUR;
  7. s parc. št. 580/6 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-580/6-0), v izmeri 42 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije – Moretini. Vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 3.360,00 EUR;
  8. s parc. št. 1919/2 k.o. 2608 Šmarje (ID znak 2608-1919/2-0), v izmeri 153 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Grintovec. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 5.525,00 EUR;
  9. s parc. št. 1331/7 k.o. 2613 Truške (ID znak 2613-1331/7-0), v izmeri 351 m2. Nepremičnina se nahaja v zaselku Kozloviči. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 10.880,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER