Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 6. 2012
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

 1. s parc. št. 142/5 k.o. 2594 Ankaran (ID znak 2594-142/5-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 53 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Ankaran in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 3.570,00 EUR;
 2. s parc. št. 2495/1 k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-2495/1-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče in stanovanjsko stavbo v izmeri 437 m2. Predmet prodaje je solastniški delež do 1/8. Nepremičnina se nahaja v naselju Čežarji. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 3.405,60 EUR;
 3. s parc. št. 1234 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-1234/0-0), ki v naravi predstavlja gradbeno parcelo v izmeri 1565 m2. Predmet prodaje je solastniški delež do 2/9. Nepremičnina se nahaja v zaselku Sabadini. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 32.596,66 EUR;
 4. s parc. št. 3304/1 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-3304/1-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 52 m2. Nepremičnina se nahaja v zaselku Marancini. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 2.412,00 EUR;
 5. s parc. št. 3384 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-3384/0-0), ki v naravi predstavlja stavbišče v izmeri 159 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Marezige. Predmet prodaje je solastniški delež do ½. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 19.949,00 EUR;
 6. s parc. št. 956 k.o. 2602 Rožar (ID znak 2602-956/0-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 205 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Rožar. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 6.539,50 EUR;
 7. s parc. št. 957/1 k.o. 2602 Rožar (ID znak 2602-957/1-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 110 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Rožar. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 3.509,00 EUR;
 8. s parc. št. 291/3 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-291/3-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 68 m2. Nepremičnina se nahaja v Žusterni. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 2.379,00 EUR;
 9. s parc. št. 291/4 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-291/4-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 262 m2. Nepremičnina se nahaja v Žusterni. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 8.887,00 EUR;
 10. s parc. št. 291/11 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-291/11-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 64 m2. Nepremičnina se nahaja v Žusterni. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 2.960,00 EUR;
 11. s parc. št. 314/4 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-314/4-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 117 m2. Nepremičnina se nahaja v Žusterni. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 14.922,00 EUR;
 12. s parc. št. 371/12 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-371/124-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 71 m2. Nepremičnina se nahaja na Markovcu. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 6.675,00 EUR;
 13. s parc. št. 1/19 k.o. 2596 Tinjan (ID znak 2596-1/19-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 13 m2. Nepremičnina se nahaja naselju Kolombar. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 707,00 EUR;
 14. s parc. št. 1/20 k.o. 2596 Tinjan (ID znak 2596-1/20-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 27 m2. Nepremičnina se nahaja naselju Kolombar. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 1.468,00 EUR;
 15. s parc. št. 1/21 k.o. 2596 Tinjan (ID znak 2596-1/21-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 17 m2. Nepremičnina se nahaja naselju Kolombar. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 924,50 EUR;
 16. s parc. št. 1/22 k.o. 2596 Tinjan (ID znak 2596-1/22-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 15 m2. Nepremičnina se nahaja naselju Kolombar. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 815,70 EUR;
 17. s parc. št. 1/23 k.o. 2596 Tinjan (ID znak 2596-1/23-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 18 m2. Nepremičnina se nahaja naselju Kolombar. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 979,00 EUR;
 18. s parc. št. 1/24 k.o. 2596 Tinjan (ID znak 2596-1/24-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 15 m2. Nepremičnina se nahaja naselju Kolombar. Nepremičnina se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 815,70 EUR;

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.