05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 3. 8. 2020
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-152/2019

S parc. št. 3169/28, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3169/28), v izmeri 8 m2, meje nepremičnine so urejene. Zemljišče je pozidano. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini  vpisana  služnostna pravica dostopne poti z vsemi motornimi vozili na nepremičnini s parcelno številko 3169/9 k.o. Bertoki (ID znak 2604-3169/9-0), po parcelaciji nepremičnine s parc. št. 3169/26, 3169/27, 3169/28, 3169/32, 3169/33 k.o. Bertoki.

Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 704,48 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-416/2018

S parc. št. 3169/26, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3169/26), v izmeri 13 m2, meje nepremičnine so urejene. Zemljišče je pozidano. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini  vpisana  služnostna pravica dostopne poti z vsemi motornimi vozili na nepremičnini s parcelno številko 3169/9 k.o. Bertoki (ID znak 2604-3169/9-0), po parcelaciji nepremičnine s parc. št. 3169/26, 3169/27, 3169/28, 3169/32, 3169/33 k.o. Bertoki.

Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.144,78 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-292/2019

S parc. št. 3169/27, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3169/27), v izmeri 12 m2, meje nepremičnine so urejene. Zemljišče je pozidano. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vpisana  služnostna pravica dostopne poti z vsemi motornimi vozili na nepremičnini s parcelno številko 3169/9 k.o. Bertoki (ID znak 2604-3169/9-0), po parcelaciji nepremičnine s parc. št. 3169/26, 3169/27, 3169/28, 3169/32, 3169/33 k.o. Bertoki.

Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.056,72 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-129/2019

S parc. št. 3169/33, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3169/33), v izmeri 44 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vpisana  služnostna pravica dostopne poti z vsemi motornimi vozili na nepremičnini s parcelno številko 3169/9 k.o. Bertoki (ID znak 2604-3169/9-0), po parcelaciji nepremičnine s parc. št. 3169/26, 3169/27, 3169/28, 3169/32, 3169/33 k.o. Bertoki. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.874,64 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-13/2020

S parc. št. 1342/11 k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1342/11), v izmeri 189 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Premančan. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena stvarna služnost služnostna pravica za vzdrževanje in uporabo vodovodnega priključka in vodomernega jaška in služnostna pravica uporabe poti za vožnjo in hojo. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.782,64 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-161/2018

S parc. št. 286/3 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 286/3), v izmeri 8 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.300,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-619/2017

S parc. št. 3822/5 k.o. Kubed (ID znak: parcela 2614 3822/5), v izmeri 21 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Gračišče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.100,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-206/2020

S parc. št. 1226/2 k.o. Marezige (ID znak: parcela 2611 1226/2), v izmeri 149 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.700,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-18/2020

S parc. št. 1451 k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1451), v izmeri 58m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Krkavče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.310,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-563/2018

S parc. št. 508/10 k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 508/10), v izmeri 172 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Plavje. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 11.620,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-40/2014

S parc. št. 4472/1, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 4472/1), v izmeri 154 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Manžan. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 14.074,06 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 4472/2, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 4472/2), v izmeri 10 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Manžan. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 913,90 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-60/2014

S parc. št. 4471/4, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 4471/4), v izmeri 10 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Manžan. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 913,90 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 4472/3, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 4472/3), v izmeri 14 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Manžan. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.279,46 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-159/2012

S parc. št. 1879/128, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1879/128), v izmeri 77 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Šalara. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.683,37 EUR brez 22% DDV.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 3. 8. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER