05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 3. 11. 2019
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 7113-154/2008

S parc. št. 6310/113, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/113), v skupni izmeri 168 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se del zemljišča, dvorišče s parc. številka 6310/113 k.o. Semedela v izmeri 18,85 m2. Stanovanjska stavba  in del zemljišča s parc. štev. 6310/113 k.o. Semedela sta v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.302,72 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-154/2008

S parc. št. 6310/114, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/114), v izmeri 10 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 691,10 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

 

 1. Številka: 478-447/2019

S parc. št. 1879/30, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1879/30), v skupni izmeri 332 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 1879/30 k.o. Semedela v izmeri 245 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 1879/30 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 16.931,95 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-299/2019

S parc. št. 6310/249, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/249), v skupni izmeri 182 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/249 k.o. Semedela v izmeri 109 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/249 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.532,99 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-9/2019

S parc. št. 6310/306, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/306), v skupni izmeri 112 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se del zemljišča, dvorišče s parc. številka 6310/306 k.o. Semedela v izmeri 2 m2. Stanovanjska stavba in del zemljišča s parc. štev. 6310/306 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 138,22 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-409/2019

S parc. št. 6310/254, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/254), v skupni izmeri 113 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/254 k.o. Semedela v izmeri 51 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/254 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.524,61 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-466/2019

S parc. št. 6310/251, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/251), v skupni izmeri 110 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/251 k.o. Semedela v izmeri 49 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/251 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.386,39 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-11/2019

S parc. št. 6310/308, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/308), v skupni izmeri 137 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/308 k.o. Semedela v izmeri 44 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/308 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.040,84 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-182/2011

S parc. št. 6310/301, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/301), v skupni izmeri 157 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/301 k.o. Semedela v izmeri 63 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/301 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.353,93 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-293/2007

S parc. št. 6310/304, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/304), v skupni izmeri 136 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/304 k.o. Semedela v izmeri 45 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/304 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.109,95 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-8/2019

S parc. št. 6310/307, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/307), v skupni izmeri 128 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/307 k.o. Semedela v izmeri 55  m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/307 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.801,05 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-68/2008

S parc. št. 6310/299, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/299), v skupni izmeri 210 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/299 k.o. Semedela v izmeri 137  m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/299 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.468,07 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-5/2019

S parc. št. 6310/296, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/296), v skupni izmeri 77 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/296 k.o. Semedela v izmeri 46  m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/296 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.179,06 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-67/2019

S parc. št. 6310/289, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/289), v skupni izmeri 136 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/289 k.o. Semedela v izmeri 59  m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/289 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.077,49 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 03.11.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Eleonori Benčič na tel. št. 05-6646-290 (za namero pod zap. št. od 1. do 14.).

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER