Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 20. 2. 2017
Datum objave:

Datum: 03.2.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Številka: 478-364/2016

S parc. št. 41 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 41), v izmeri 306 m2. Prodaja se solastniški delež Mestne občine Koper, do deleža 1/3. Nepremičnina se nahaja v naselju Jelarji. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 6.834,00 EUR.

2. Številka: 478-25/2017

S parc. št. 2148/6 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 2148/6), v izmeri 145 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Predmet prodaje je zemljišče pod stanovanjsko stavbo. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.800,00 EUR.

S parc. št. 2150/13 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 2150/13), v izmeri 16 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 640,00 EUR.

3. Številka: 478-41/2017

S parc. št. 1132/2 k.o. 2603 Dekani (ID znak: parcela 2603 1132/2), v izmeri 36 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dekani. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.052,00 EUR.

4. Številka: 478-109/2013

S parc. št. 5563/4 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 5563/4), v izmeri 65 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Pobegi. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.715,00 EUR.

5. Številka: 478-411/2007

S parc. št. 1106/2 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 1106/2), v izmeri 97 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zgornje Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.820,00 EUR.

6. Številka: 478-152/2011

S parc. št. 6321/5 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6321/5), v izmeri 121 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Šalara. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.110,00 EUR.

S parc. št. 6322/10 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6322/10), v izmeri 108 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Šalara. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.838,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER