Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 5. 11. 2012
Datum objave:

Številka:      478-225/2012
Datum:        19.10.2012

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 1473/7 k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-1473/7-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 161 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Pobegi in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 9.315,00 EUR;
  2. s parc. št. 2134/1 k.o. 2590 k.o. Hribi (ID znak 2590-2134/1-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 116 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 12.744,90 EUR;
  3. s parc. št. 2134/2 k.o. 2590 k.o. Hribi (ID znak 2590-2134/2-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 116 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 4.536,00 EUR;
  4. s parc. št. 257/1 k.o. 2597 Osp (ID znak 2597-257/1-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 70 m2. Nepremičnina se nahaja v Ospu in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 1.522 EUR;
  5. s parc. št. 1466/12 k.o. Semedela (ID znak 2606-1466/12-0), ki predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 195 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Olmo in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 15.970,80 EUR;
  6. s parc. št. 2256/6 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-2256/6-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 30 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Manžan in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 2.082 EUR;
  7. s parc. št. 2256/7 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-2256/7-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 3 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Manžan in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 178,00 EUR;
  8. s parc. št. 2256/8 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-2256/8-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 37 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Manžan in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 2.568,00 EUR;
  9. s parc. št. 2256/9 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-2256/9-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 20 m2. Nepremičnina v naselju Manžan in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 1.301,00 EUR;
  10. s parc. št. 60/18 k.o. 2610 k.o. Vanganel (ID znak 2610-60-18-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 35 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Vanganel in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 2.096,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER