Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 10. 2012
Datum objave:

Številka:      478-225/2012
Datum:        12.10.2012

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 1358 k.o. Gažon (ID znak 2607-1358/0-0), ki v naravi predstavlja stanovanjsko stavbo v izmeri 69 m2, porušen objekt v izmeri 27 m2 in dvorišče v izmeri 75 m2. Prodaja se del nepremičnine s parc. št. 1358 k.o. Gažon in sicer funkcionalno zemljišče – dvorišče in dotrajan objekt, ki predstavlja zaključeno celoto s stanovanjsko stavbo v lasti kupca, stoječi na isti parcelni številki, saj vse nepremičnine s parc. št. 1358 k.o. Gažon skupaj predstavljajo zaključeno celoto. Nepremičnina se nahaja v naselju Gažon in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 6.539,28 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER