05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 26. 1. 2018
Datum objave:

Datum: 26.01.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-184/2015

S parc. št. 456/5 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 456/5), v izmeri 12 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.320,00 EUR.

2. Številka: 478-503/2017

S parc. št. 176/5 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 176/5), v izmeri 8 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 880,00 EUR.

3. Številka: 478-103/2017

S parc. št. 176/6 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 176/6), v izmeri 19 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.090,00 EUR.

4. Številka: 478-622/2017

S parc. št. 192 k.o. 2614 Kubed (ID znak: parcela 2614 192) v izmeri 24 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/9-ine.
S parc. št. 193 k.o. 2614 Kubed (ID znak: parcela 2614 193) v izmeri 24 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/9-ine.
Nepremičnini se nahajata v naselju Gračišče. Izhodiščna vrednost solastniških deležev obeh nepremičnin znaša 240,00 EUR.

5. Številka: 478-112/2017

S parc. št. 1222/16 k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 1222/16), v izmeri 187 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Marezige. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.320,00 EUR.

6. Številka: 478-542/2017

S parc. št. 2396/4 k.o. 2597 Osp (ID znak: parcela 2597 2396/4), v izmeri 173 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Osp. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.190,00 EUR.

7. Številka: 478-560/2017

S parc. št. 2715/2 k.o. 2603 Dekani (ID znak: parcela 2603 2715/2), v izmeri 132 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dekani. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 7.517,40 EUR.

8. Številka: 478-218/2017

S parc. št. 432/9 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 432/9), v izmeri 11 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Premančan. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 742,50 EUR.

S parc. št. 2687 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 2687), v izmeri 63 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Premančan. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.252,50 EUR.

9. Številka: 478-350/2016

S parc. št. 763/46 k.o. 2607 Gažon (ID znak: parcela 2607 763/46), v izmeri 36 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Gažon. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.050,20 EUR.

S parc. št. *234 k.o. 2607 Gažon (ID znak: parcela 2607 *234), v izmeri 36 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Gažon. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.050,20 EUR.

10. Številka: 478-93/2017

S parc. št. 763/47 k.o. 2607 Gažon (ID znak: parcela 2607 763/47), v izmeri 1 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Gažon. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 56,95 EUR.

S parc. št. 763/49 k.o. 2607 Gažon (ID znak: parcela 2607 763/49), v izmeri 4 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Gažon. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 227,80 EUR.

11. Številka: 478-404/2016

S parc. št. 763/48 k.o. 2607 Gažon (ID znak: parcela 2607 763/48), v izmeri 27 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Gažon. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.537,65 EUR.

12. Številka: 478-234/2017

S parc. št. 358/19 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 358/19), v izmeri 96 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Za gradom. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 6.720,00 EUR.

13. Številka: 478-134/2015

S parc. št. 1651/1 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 1651/1), v izmeri 331 m2. Nepremičnina se nahaja na območju stare Šalare – razpršena gradnja. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 11.155,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER