05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 2. 2. 2018
Datum objave:

Datum: 02.02.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

 

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Številka: 478-195/2017

S parc. št. 597/2 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 597/2), v izmeri 38 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.808,00 EUR.

S parc. št. 605/3 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 605/3), v izmeri 128 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 14.471,00 EUR.

2. Številka: 478-502/2017

S parc. št. 4347/6 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 4347/6), v izmeri 435 m2. Nepremičnina se nahaja na osrednjem delu Tribana. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 16.055,00 EUR.

3. Številka: 478-382/2016

S parc. št. 2065/54 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 2065/54), v izmeri 69 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.219,04 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER