05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 20. 4. 2018
Datum objave:

Datum: 20.4.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Številka: 478- 128/2014

S parc. št. 1449, k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1449), v izmeri 13 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Krkavče. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 494,00 EUR.

2. Številka: 478- 179/2018

S parc. št. 836, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 836), v izmeri 75 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 8.250,00 EUR.

3. Številka: 478-419/2017

S parc. št. *101/2 k.o. 2607 Gažon (ID znak: parcela 2607 *101/2), v izmeri 94 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sergaši. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.700,00 EUR.

4. Številka: 478-574/2017

S parc. št. 1041/3 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1041/3), v izmeri 78 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.226,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER