05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 11. 5. 2018
Datum objave:

Datum: 11.5.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-305/2017

S parc. št. 214/15 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 214/15), v izmeri 208 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Jelarji. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 12.120,00 EUR.

S parc. št. 214/23 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 214/23), v izmeri 11 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Jelarji. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 641,00 EUR.

2. Številka: 478-110/2017

S parc. št. 1239/14 k.o. 2592 Jernej (ID znak: parcela 2592 1239/14), v izmeri 340 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 19.720,00 EUR.

3. Številka: 478-340/2017

S parc. št. 1018/12, k.o. Vanganel (ID znak: parcela 2610 1018/12), v izmeri 62 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Vanganel – Guci. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.233,00 EUR.

S parc. št. 1018/15, k.o. Vanganel (ID znak: parcela 2610 1018/15), v izmeri 242 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Vanganel – Guci. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 12.616,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER