Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 5. 12. 2016
Datum objave:
Številka: 478-1/2016
Datum: 18.11.2016

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

 

  1. s parc. št. 3037/10, k.o. 2600 Črni Kal (ID znak 2600-3037/10-0) v izmeri 50 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Črni Kal. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 600,00 EUR.

 

  1. s parc. št. 4622/18, k.o. 2606 Semedela (ID znak 2600-4622/18-0) v izmeri 23 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Manžan. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 265,00 EUR.

 

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

   
  MESTNA OBČINA KOPER