Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 5. 1. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2014
Datum: 19.12.2014

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G in 50/2014), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 594/20, k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-594/20-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 56 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 3.388,00 EUR;
  2. s parc. št. 594/42, k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-594/42-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 66 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 3.993,00 EUR;
  3. s parc. št. 594/43, k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-594/43-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 125 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 7.562,50 EUR;
  4. s parc. št. 594/44, k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-594/44-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 282 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 17.061,00 EUR;
  5. s parc. št. 594/45, k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-594/45-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 210 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 12.705,00 EUR;
  6. s parc. št. 594/46, k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-594/46-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 128 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 7.744,00 EUR;
  7. s parc. št. 2933, k.o. 2613 Truške (ID znak 2613-2933/0-0), v izmeri 72 m2. Prodaje se solastniški delež do ½. Nepremičnina se nahaja v naselju Trsek. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 1.080,00 EUR;

Navedena izhodiščna vrednost nepremičnine ne vsebuje 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER