Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 2. 2. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 16.01.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 345/4, k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-345/4-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 8 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja za potrebe zaokrožitve stanovanj v bližnji stanovanjski stavbi. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 720,00 EUR.
  2. s parc. št. 345/5, k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-345/5-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 30 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja za potrebe zaokrožitve stanovanj v bližnji stanovanjski stavbi. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 2.700,00 EUR.
  3. s parc. št. 345/6, k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-345/6-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 30 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja za potrebe zaokrožitve stanovanj v bližnji stanovanjski stavbi. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 2.700,00 EUR.
  4. s parc. št. 345/7, k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-345/7-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 20 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja za potrebe zaokrožitve stanovanj v bližnji stanovanjski stavbi. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 1.800,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER