Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 30. 3. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 13.03.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 530/1, k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-530/1-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 82 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja neposredno za potrebe zaokrožitve stanovanjske stavbe v neposredni bližini. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 9.102,00 EUR.
  2. s parc. št. 654/7, k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-654/7-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 41 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja neposredno za potrebe zaokrožitve stanovanja v stanovanjski stavbi v neposredni bližini. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 3.690,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER