Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 7. 4. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 20.03.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 2966/4, k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-2966/4-0) v izmeri 73 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/2. Nepremičnina se nahaja znotraj ureditvenega območja državnega prostorskega načrta za izgradnjo II.tira železniške proge na odseku Divača – Koper, skladno z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge Divača – Koper ( Ur.l. RS št. 43/05, 48/11, 59/14). Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 703,44 EUR.
  2. s parc. št. 268/2, k.o. 2620 Pregara (ID znak 2620-268/2-0) v izmeri 670 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina se nahaja v zaselku Abrami. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 8.911,34 EUR.
  3. s parc. št. 1185/119, k.o. 2585 Rakitovec (ID znak 2585-1185/119-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 66 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Rakitovec. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 858,00 EUR.
  4. s parc. št. 6408, k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-6408/0-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 23 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 1.840,00 EUR.
  5. s parc. št. 6327/8, k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-6327/8-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 94 m2. Nepremičnina se nahaja na območju razpršene gradnje. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 4.230,00 EUR.
  6. s parc. št. 737/144, k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-737/144-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 290 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 12.145,20 EUR.
  7. s parc. št. 5054/8, k.o. 2613 Škofije (ID znak 2613-5054/8-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 25 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Popetre. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 625,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER