Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 1. 6. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 15.05.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 14/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

1.) s parc. št. 515/23 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-515/23-0), ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo v izmeri 3 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Semedela. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO) določa izkustveno in znaša 2.970,00 EUR;

2.)
a) s parc. št. 6321/5 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-6321/5-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče izmeri 121 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šalara. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom po izhodiščni vrednosti 3.223,23 EUR;

b) s parc. št. 6321/6 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-6321/6-0), ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo v izmeri 7m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šalara. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim po izhodiščni vrednosti 380,00 EUR;

c) s parc. št. 6322/6 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-6322/6-0), ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo v izmeri 76 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šalara. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom po izhodiščni vrednosti 4.799 EUR;

d) parc. št. 6322/9 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-6322/9-0), ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo v izmeri 172m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šalara. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom po izhodiščni vrednosti 9.517,00 EUR;

e) s parc. št. 6322/10 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-6322/10-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 108 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šalara. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim po izhodiščni vrednosti 6.023,13 EUR;

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER