Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 10. 2012
Datum objave:

Številka: 478-225/2012
Datum: 21.09.2012

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 2015/8 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-2015/8-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 127 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Šalara. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 7.650,00 EUR;
  2. s parc. št. 544/58 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-544/58-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 36 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Semedela. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 3.400,00 EUR;
  3. s parc. št. 6410/65 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-6410/65-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 47 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Šalara. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 3.280,00 EUR;
  4. s parc. št. 1655/1 k.o. 2612 k.o. Sv. Anton (ID znak 2612-1655/1-0), ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo v izmeri 96 m2, s parc. št. 1655/2 k.o. 2612 k.o. Sv. Anton (ID znak 2612-1655/2-0), ki v naravi predstavlja zemljišče pod gospodarskim poslopjem z dvoriščem v izmeri 454 m2 in s parc. št. 1655/3 k.o. 2612 k.o. Sv. Anton (ID znak 2612-1655/3-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 336 m2. Prodaja se solastniški delež 1/6 od celote na vseh nepremičninah. Nepremičnine se nahajajo v naselju Dvori. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 7.561,76 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER