Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA – VERDIJEVA ULICA 4

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 8. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja in sicer:

  1. poslovni prostor, s samostojnim vhodom, ki predstavlja zaokroženo celoto poslovnega prostora, ki je že v uporabi, v poslovni stavbi v Kopru, na naslovu Verdijeva ulica 4, stoječ na parceli št. 145/1, k.o. Koper, ID znak: parcela 2605 145/1 s souporabo sanitarij in predprostora in sicer:

–       prostor v pritličju poslovne stavbe, v izmeri 62,83 m2 poslovne površine

Izklicna mesečna najemnina, iz cenitvenega izračuna izdelanega meseca maja 2017, znaša 569,26 €.

V ceno niso vključeni obratovalni in vzdrževalni stroški prostora.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Predmetni poslovni prostor se oddaja z namenom izvajanja izobraževalnih dejavnosti ter s tem povezanih dejavnosti.

Izbrani najemnik poslovnega prostora, bo moral z lastnimi sredstvi, s predelno steno ločiti kvadraturi od površine, ki predstavlja dostop do drugih prostorov v poslovnem objektu,

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora, z veljavnostjo (5.) petih let z možnostjo podaljšanja, po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper,

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER