05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 2. 2017
Datum objave:
Številka: 35280-10/2017
Datum: 24.01.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za neposredno sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja in sicer:

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Dimnikarska ulica 10, v izmeri 42,32 m2 uporabne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 1182/1, k.o. Koper, stavba: 1290, posamezni del: 2 (2605-1290-2).

Po cenitvi sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke izklicna določena mesečna najemnina, za poslovni (skladiščni) prostor znaša 197,01 €/mesec, za mesec januar 2017.

V ceno niso so vključeni obratovalni in vzdrževalni stroški prostora.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Predmetni poslovni prostor se oddaja z namenom skladišča.

Poslovni prostor najemnik prevzame v stanju v kakršnem je in sam zagotovi sredstva za morebitno adaptacijo.

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora z veljavnostjo (1.) enega leta z možnostjo podaljšanja, po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER