Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 13. 4. 2018
Datum objave:

Datum: 13.4.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-56/2018

S parc. št. 1723/80 k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1723/80) v izmeri 1396 m2 za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Oddaja se južni del nepremičnine v izmeri 40 m2 za funkcionalno rabo, ter 580 m2 za kmetijsko uporabo. Izhodiščna letna najemnina znaša 280,00 EUR.

S parc. št. 1723/68 k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1723/68) v izmeri 53 m2 za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Oddaja se vzhodni del nepremičnine v izmeri 30 m2 za  kmetijsko uporabo. Izhodiščna letna najemnina znaša 7,00 EUR.

S parc. št. 1723/69 k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1723/69) v izmeri 151 m2 za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Oddaja se vzhodni del nepremičnine v izmeri 50 m2 za  kmetijsko uporabo. Izhodiščna letna najemnina znaša 12,00 EUR.

S parc. št. 1656/20 k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1656/20) v izmeri 167 m2 za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Oddaja se vzhodni del nepremičnine v izmeri 70 m2 za  kmetijsko uporabo. Izhodiščna letna najemnina znaša 16,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER