Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 20. 3. 2015
Datum objave:

Številka:

478-1/2015

Datum:

06.03.2015

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G in 50/2014) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja za naslednje poslovne prostore:

  1. Poslovni prostor se nahaja v pritličju in I. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Čevljarska ulica 21, Koper, na nepremičnini s parc. št. 652. k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-652/0-0). Predmet najema je poslovni prostor, v izmeri 70,44 m2. Poslovni prostor je potreben temeljite prenove. Oddaja se za skladiščno dejavnost. Mesečna najemnina za poslovni prostor znaša 210,00 €.
  2. Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Destradijev trg 9, Koper, na nepremičnini s parc. št. 286/2 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-269-1). Predmet najema je poslovni prostor, v izmeri 30,69 m2. Oddaja se za dejavnost terapevtskega svetovanja in terapevtskih masaž. Mesečna najemnina za poslovni prostor znaša 122,76 €.
  3. Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Verdijeva ulica 7a, Koper, na nepremičnini s parc. št. 94/3 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-131-5). Predmet najema je poslovni prostor, v izmeri 12,10 m2. Oddaja se za dejavnost društva – pisarniška dejavnost. Mesečna najemnina za poslovni prostor znaša 50,00 €.
  4. Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovnega objekta na naslovu Prešernov trg 4, Koper, na nepremičnini s parc. št. 286/2 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-269-1). Predmet najema so trije posamezni deli poslovnega prostora, ki že obratuje in je v zasebni lasti, v skupni  izmeri 35,82 m2. Oddaja se za gostinsko dejavnost. Mesečna najemnina za poslovni prostor znaša 179,10 €.

 

Mesečna najemnina, za zgoraj navedene poslovne prostore, je določena izkustveno skladno z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014). 

Najemnina se bo usklajevala s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER