05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičninskega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 26. 1. 2018
Datum objave:

Datum: 26.1.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-60/2008

S parc. št. 978/8, k.o. 2609 Pomjan (ID znak parcela 2609 978/8), v izmeri 92 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Pomjan. Menjava nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 3.018,00 EUR. Menjava bo izvedena zaradi potrebe pridobitve nepremičnine, ki predstavlja del javne poti v naselju Pomjan.

2. Številka: 478-190/2016

S parc. št. 2790/18, k.o. 2597 Osp (ID znak parcela 2597 2790/18), v izmeri 9 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Osp. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 297,00 EUR. Menjava bo izvedena zaradi potrebe pridobitve nepremičnine, ki predstavlja del poti v naselju Osp.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER