Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 11. 2012
Datum objave:

Številka:

478-225/2012

Datum:

26.10.2012

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za menjavo naslednjih nepremičnin:

 

  1. s parc. št. 1440/4, k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-1440/4-0) in 1451/3, k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-1451/3-0), ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče v skupni izmeri 40 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Dekani in sta predmet menjave, ki bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 2.119,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

Mestna občina Koper