05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 2. 2015
Datum objave:

Številka:

478-1/2015

Datum:

30.01.2015

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za menjavo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 5064/4 (ID znak 2613-5064/4-0) k.o. 2613 Truške, v izmeri 503 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Truške. Menjava bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom, in sicer po izhodiščni vrednosti  6.252,29 EUR. Menjava bo izvedena zaradi potrebe pridobitve nepremičnine, ki predstavlja javno cesto v Truškah.

 

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER