Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 17. 4. 2015
Datum objave:

 

Številka:

478-1/2014

Datum:

03.04.2015

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

 

Mestna občina Koper objavlja namero za menjavo naslednjih nepremičnin:

 

  1. s parc. št. 979/12 (ID znak 2595-979/12-0), k.o. Škofije, v izmeri 507 m2. Nepremičnina se nahaja na območju Škofij. Menjava nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po vrednosti 3.880,00 €. Menjava bo izvedena zaradi potrebe pridobitve solastniškega deleža na nepremičnini s parc. št. 1009/10 (ID znak 2595-1009/10-0) k.o. Škofije, ki predstavlja del kolesarske poti Parenzana na območju Škofij.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

 

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER