05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 26. 5. 2014
Datum objave:

Številka:      478-1/2014
Datum:        09.05.2014

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012 in 47/2013 ZDU-1G) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za menjavo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 3227/12 (ID znak 2604-3227/12-0) in 3245/5 (ID znak 2604-3245/5-0), obe k.o. 2604 Bertoki, v skupni izmeri 67 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Prade. Vrednost nepremičnin je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 3.350,00 EUR. Menjava bo izvedena za potrebe pridobitve nepremičnin, ki predstavljajo javno cesto v Pradah.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER