05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 8. 12. 2014
Datum objave:

 

Številka:

478-1/2014

Datum:

21.11.2014

 

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012 in 47/2013 ZDU-1G) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

 

Mestna občina Koper objavlja namero za menjavo naslednjih nepremičnin:

 

  1. s parc. št. 2328/4 (ID znak 2606-2328/4-0) k.o. 2606 Semedela, v izmeri 66 m2 in parc. št. 2328/6 (ID znak 2606-2328/6-0) k.o. 2606 Semedela, v izmeri 21 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Manžanu. Menjava bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom, in sicer po izhodiščni vrednosti  2.365,38 EUR. Menjava bo izvedena za potrebe zaokrožitve nepremičnine s parc. št. 2325/4 k.o. 2606 Semedela.

 

 

 

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

 

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER