Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 7. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        12.07.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za menjavo naslednjih nepremičnin:

  1. nepremičnina s parc. št. 1353/1 k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-1353/1-0) v izmeri 675 m2, ki predstavlja gradbeno parcelo. Nepremičnina se nahaja v naselju Dekani in je predmet menjave, ki bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 78.898,00 EUR;
  2. Nepremičnina s parc. št. 729/1 k.o. 2608 k.o. Šmarje (ID znak 2608-729/1-0), v izmeri 276 m2, ki predstavlja zaokrožitev nepremičnine s parc. št. 727/3 k.o. 2608 Šmarje. Nepremičnina se nahaja v naselju Šmarje in je predmet menjave, ki bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 23.032,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER