05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Datum: 1.6.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-409/2015

Nepremičnina s parc. št. 5054/10, k.o. 2613 Truške (ID znak: parcela 2613 5054/10), v izmeri 36 m2,v lasti Mestne občine Koper do celote, je predmet menjave zsolastniškim deležem do 1/2 nepremičnine s parc. št. 5337, k.o. Truške (ID znak: parcela 2613 5337), v izmeri 65 m2 zaradi ureditve javne poti.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER