05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Interesno področje:
Rok prijave: 20. 2. 2017
Datum objave:

Številka: 478-152/2011

Datum: 03.02.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. S parc. št. 6322/6, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6322/6), v izmeri 76 m2, s parc. št. 6322/9, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6322/9), v izmeri 172 m2 in s parc. št. 6321/6, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6321/6), v izmeri 7 m2, z nepremičnino s parc. št. 6320/2, k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606 6320/2) zaradi potrebe po dokončni ureditvi premoženjsko pravnega razmerja za gospodarsko javno infrastrukturo (kolesarska steza in pločnik).

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER