05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 4. 2018
Datum objave:

Datum: 6.4.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Številka: 478-330/2015

S parc. št. 3200/11, k.o. Marezige (ID znak 2611 3200/11), v izmeri 171 m2, z nepremičnino s parc. št. 1796/3, k.o. Marezige (ID znak 2611 1796/3), v izmeri 263 m2. Nepremičnina s parc. št. 3200/11, k.o. Marezige, predstavljata stavbišče in funkcionalno zemljišče k nepremičnini s parc. št. 1860/4, k.o. Marezige. Nepremičnina se nahaja v zaselku Marezige in je predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 5.292,00 EUR. Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin s parc. št. 1796/3, k.o. Marezige, ki predstavljata del javne poti pod oznako JP677811, Marezige – Krmci – Rokavci.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER