Preglej vse objave

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 20. 12. 2007
Datum objave:

Mestna občina Koper izdaja na podlagi 21.člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 478-667/2007 z dne 20. julij 2006, objavlja naslednje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper:

Zaradi realizacije Lokacijskega načrta gospodarske obrtne in razvojne cone Sermin se prodajajo naslednje nepremičnine:

1.

1.1 parc. št. 608/6 in 6014/11, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 285 m2 za izklicno ceno 22.403,85 €;
1.2 parc. št. 608/7 in 6014/10, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 249 m2 za izklicno ceno 19.573,89 €;
1.3 parc. št. 608/8 in 6014/9, k.o. Bertoki, v skupni izmeri  248 m2 za izklicno ceno 19.495,28 €;
1.4 parc. št. 608/9 in 6014/8, k.o. Bertoki, v skupni izmeri  249 m2 za izklicno ceno 19.573,89 €;
1.5 parc. št. 608/10 in 6014/7, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 248 m2 za izklicno ceno 19.495,28 €;
1.6 parc. št. 5866/34, k.o. Bertoki, v izmeri 745 m2 za izklicno ceno 58.564,45 €;
1.7 parc. št. 5866/36 in 5974/23, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 811 m2 za izklicno ceno 63.752,71 €;
1.8 parc. št. 5974/24, k.o. Bertoki, v izmeri 732 m2 za izklicno ceno 57.542,52 € ;
1.9 parc. št. 5974/25, k.o. Bertoki, v izmeri 429 m2 za izklicno ceno 33.723,69 €;
1.10 parc. št. 608/11, in 5974/26, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 513 m2; za izklicno ceno 40.326,93 €
1.11 parc. št. 5866/35 in 5974/20, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 625 m2 za izklicno ceno 49.131,25 €;
1.12 parc. št. 5866/37, 5866/50, 5974/21 in 6014/18, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 355 m za izklicno ceno 27.906,55 €;
1.13 parc. št. 5866/49, 5974/22 in 6014/17, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 298 m2 za izklicno ceno 23.425,78 €;
1.14 parc. št. 5866/48 in 6014/16, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 276 m2 za izklicno ceno 21.696,36 €;
1.15 parc. št. 5866/47 in 6014/15, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 260 m2 za izklicno ceno 20.438,60 €;
1.16 parc. št. 5866/46 in 6014/14, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 244 m2 za izklicno ceno 19.180,84 €;
1.17 parc. št. 5866/45 in 6014/13, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 307 m2 za izklicno ceno 24.133,27 €;
1.18 parc. št. 5866/32, 5866/33, 5982/10 in 6032/7, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 635 m2 za izklicno ceno 49.917,35 €;
1.19 parc. št. 5866/31 in 5982/11, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 906 m2 za izklicno ceno 71.220,66 € ;
1.20 parc. št. 5866/30, k.o. Bertoki, v izmeri 904 m2 za izklicno ceno 71.063,44 €;
1.21 parc. št.5866/29, k.o. Bertoki, v izmeri 917 m2 za izklicno ceno 72.085,37 €;
1.22 parc. št. 5866/28, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 931 m2 za izklicno ceno 73.185,91 € ;
1.23 parc. št. 5866/27, k.o. Bertoki, v izmeri 936 m2 za izklicno ceno 73.578,96 €;
1.24 parc. št. 5866/26, k.o. Bertoki, v izmeri 976 m2 za izklicno ceno 76.723,36;
1.25 parc. št. 5866/25, k.o. Bertoki, v izmeri 1.339 m2 za izklicno ceno 105.258,79 €;
1.26 parc. št. 5830/20 in 5831/14, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 505 m2 za izklicno ceno 39.698,05 €;
1.27 parc. št. 5830/19, k.o. Bertoki, v izmeri 425 m2 za izklicno ceno 33.409,32 €;
1.28 parc. št. 5830/18, k.o. Bertoki, v izmeri 429 m2 za izklicno ceno 33.723,69 €;
1.29 parc. št. 5830/17, k.o. Bertoki, v izmeri 433 m2 za izklicno ceno 34.038,13 €;
1.30 parc. št. 5830/16, k.o. Bertoki, v izmeri 542 m2 za izklicno ceno 42.606,62 €;
1.31 parc. št. 5830/14 in 5866/19, k.o. Bertoki, v skupni izmeri  1.531 m2 za izklicno ceno 120.351,91 €;
1.32 parc. št. 5830/13 in 5830/26, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.128 m2 za izklicno ceno 88.672,08 €;
1.33 parc. št. 5830/12 in 5830/27, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.128 m2 za izklicno ceno 88.672,08 €;
1.34 parc. št. 5830/11 in 5830/28, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.129 m2 za izklicno ceno 88.750,69 €;
1.35 parc. št. 5830/10 in 5830/29, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.129 m2 za izklicno ceno 88.750,69 €;
1.36 parc. št. 5830/9 in 5830/30, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.161 m2 za izklicno ceno 91.266,21 €.
1.37 parc. št. 601/6, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 326 m2 za izklicno ceno 25.626,86 €.
1.38 parc. št. 601/1, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 77 m2 za izklicno ceno 6.052,97 €.
1.39 parc. št. 601/2, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 479 m2 za izklicno ceno 37.654,19 €.
1.40 parc. št. 601/3, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 743 m2 za izklicno ceno 58.407,23 €.
1.41 parc. št. 601/13, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 3 m2 za izklicno ceno 235,83 €.
1.42 parc. št. 601/12, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 44 m2 za izklicno ceno 3.458,84 €.
1.43 parc. št. 601/11, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 81 m2 za izklicno ceno 6.367,41 €.
1.44 parc. št. 601/10, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 97 m2 za izklicno ceno 7.625,17 €.
1.45 parc. št. 601/9, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 113 m2 za izklicno ceno 8.882,93 €.
1.46 parc. št. 601/8, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 200 m2 za izklicno ceno 15.722,00 €.
1.47 parc. št. 6355/9, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 132 m2 za izklicno ceno 10.376,52 €.
1.48 parc. št. 6355/8, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 93 m2 za izklicno ceno 7.310,73 €.
1.49 parc. št. 6355/7 k.o. Bertoki, v skupni izmeri 99 m2 za izklicno ceno 7.782,39 €.
1.50 parc. št. 6355/11, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 15 m2 za izklicno ceno 1.179,15 €.
1.51 parc. št. 6354/13, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 117 m2 za izklicno ceno 9.197,37 €.
1.52 parc. št. 6354/12, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 53 m2 za izklicno ceno 4.166,33 €.
1.53 parc. št. 6354/11, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 56 m2 za izklicno ceno 4.402,16 €.
1.54 parc. št. 6354/10, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 124 m2 za izklicno ceno 9.747,64 €.
1.55 parc. št. 6354/9, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 150 m2 za izklicno ceno 11.791,50 €.
1.56 parc. št. 6354/22, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 496 m2 za izklicno ceno 38.990,56 €.
1.57 parc. št. 6354/21, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 122 m2 za izklicno ceno 9.590,42 €.
1.58 parc. št. 6354/20, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 82 m2 za izklicno ceno 6.446,02 €.
1.59 parc. št. 6354/19, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 48 m2 za izklicno ceno 3.773,28 €.
1.60 parc. št. 6354/34, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 13 m2 za izklicno ceno 1.021,93 €.

Skupni znesek vseh nepremičnin pod št. 1. znaša 2.179.147,81 €.

2.Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa pod št. 1 se prodajajo kot zaključena celota, ponudbe, ki se bodo nanašale le na posamezne parcele iz tega razpisa se ne bodo upoštevale in bodo kot nepopolne zavrnjene.

3. Nepremičnine, ki so predmet tega sklepa pod.št.1 se nahajajo delno na II. ter na III., IV. in VI. območju LN gospodarsko obrtne in razvojne cone Sermin in predstavljajo gradbene parcele določene z načrtom gradbenih parcel, ki je sestavni del navedenega lokacijskega načrta. Njihova prodaja je predvidena, zaradi izgradnje nestanovanjskih objektov, skladno z 18. členom Odloka LN za gospodarsko obrtno in razvojno cono Sermin.

 

4. Nepremičnine in sicer parc.št. 601/6, 601/1, 601/2, 601/3, 601/13, 601/12, 601/11, 601/10, 601/9 in 601/8, 6354/13, 6354/12, 6354/11, 6354/10, 6354/9, 6354/22, 6354/21, 6354/20, 6354/19 in 6354/34, 6355/9, 6355/8, 6355/7 in 6355/11 vse k.o Bertoki v trenutku objave javnega zbiranja ponudb še niso v lasti Mestne občine Koper, zato bo sklenitev pogodb za ta zemljišča z najugodnješim ponudnikom možna šele po pridobitvi lastninke pravice s strani Mestne občine Koper. V kolikor Mestna občina Koper lastninske pravice na teh parcelah ne pridobi, si pridržuje pravico, da pogodb z najugodnejšim ponudnikom v tem delu ne sklene. V tem primeru, Mestna občina Koper, ponudniku vrne vplačano varščino brez obresti. Mestna občina Koper ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi utegnila nastati.

5. Za nepremičnine pod zaporedno št.1 tega razpisa, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, še ni izdana odločba o parcelaciji po OLN za gospodarsko, obrtno in razvojno cono Sermin s strani pristojne Geodetske uprave.

6. Izklicna cena nepremičnin pod točko 1 je izračunana na dan 31.08.2007 in znaša 78,61 €/m2 in bo revalorizirana na dan sklenitev pogodb. V ceni ni obračunan komunalni prispevek, ki bo odmerjen ob izdaji gradbenega dovoljenja in na dan objave tega razpisa znaša 10 €/m2.

7. V ceno zemljišča ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

8. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

9. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe oz. v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino.

10. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne  kupnine.

11. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov:

12. Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako za javni razpis št. 478-469/2006 za nepremičnine pod točko 1,  s pripisom »ponudba za nepremičnine k.o. Bertoki – NE ODPIRAJ« najkasneje do vključno 19.12.2007 do 12. ure. Na   ovojnici mora biti naveden naziv oz. ime ponudnika. Prepozne ponudbe bodo neodprte ponudnikom vrnjene.

13. Ponudba za nakup zemljišča mora vsebovati naslednje elemente:

–    ponujena cena brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne,
–     dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke v  primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo,
–     fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra in ID štev. za DDV za pravne osebe,
–    pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje,
–     navedbo dejavnosti, ki bo jo ponudnik opravljal v gospodarsko obrtni in razvojni coni in potrdilo,
da je za to dejavnost registriran in da bo to dejavnost dejansko opravljal
–    terminski plan izgradnje poslovnega objekta, namenjenega opravljanju poslovne dejavnosti ponudnika
–    izjavo ponudnika o predvidenem številu delovnih mest v novo zgrajenem poslovnem objektu
–    poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidno, da bo dejavnost, ki se bo izvajala, skladna z
Odlokom o LN za gospodarsko obrtno in razvojno cono Sermin.

14. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV ki je za nepremičnine pod št. 1 navedena v zadnjem odstavku 1. točke tega sklepa, katera mora biti nakazana na podračun proračuna Mestne občine  Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-469-2006. Rok za plačilo je dne 19.12.2007 do 12 ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v  petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

15. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 13. točke javnega razpisa.

16. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe po preteku roka za sprejem ponudbe se plačana varščina ne vrne.

17. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za nepremičnine navedene pod točko 1 tega razpisa bo komisija  upoštevala naslednja merila:

• ponujena cena  (20 točk)
• čas izgradnje  (20 točk)
• število delovnih mest (10 točk)

Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje skupno število točk. Točke se bodo  za merilo ponujena cena in število delovnih mest  računale  na naslednji način;

T= p x t / np

Za merilo čas izgradnje pa na naslednji način:
T = np x t / p
T = število točk
p = ponudba
t = najvišje možno število točk po posameznem merilu
np = najboljša ponudba

18. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu in sicer predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana je dokončna.

19. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine  postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

20. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je  izključena.

21. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.

22. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost,  stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec zemljišča.

23. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in služnost za  potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske  pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.

24. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni listRS, št. 12/2003 in 77/2003).
25. Javno zbiranje ponudb bo dne 20.12.2007 ob 10.uri.

26. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.«

Boris Popovič
ŽUPAN