Preglej vse objave

Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v uporabo za prodajo kostanjev v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 10. 2018
Datum objave:

Mestna občina Koper je danes, 10. oktobra 2018, objavila javno zbiranje ponudb za prodajo kostanja na treh lokacijah v Kopru in sicer ene prodajne hiške na Semedelski cesti, na delu javne površine na Titovem trgu in na Pristaniški ulici, ob parkirišču za taksi vozila, za obdobje do 31. decembra 2018.

Na javno zbiranje ponudb se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega zbiranja ponudb ter imajo za to predpisana dovoljenja.

Občina prijave zbira do vključno petka 19. oktobra 2018. Prijavitelji morajo v prijavi navesti podatke o kakovosti in poreklu kostanja.

Dokumentacija javnega zbiranja ponudb in prijavni obrazec sta dosegljiva v priloženih datotekah in v vložišču Mestne občine Koper, v času uradnih ur.