Preglej vse objave

Javno naznanilo ARSO

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 11. 2013
Datum objave:

Številka: 35402-29/2013-4
Datum:   08.10.2013     

 

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 36/13 in 51/13) in drugega odstavka 58. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odlUS, 112/06-Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12, v nadaljevanju: ZVO-1) v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: gradnja prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina – Lucija na odseku Ajdovščina – Osp, nosilcu posega Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor Marjan Eberlinc in namestnica glavnega direktorja Sarah Jezernik, njiju pa pooblastilu zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, z naslednjim

 

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST

 

  1. da je stranka z vlogo, prejeto dne 12.08.2013, zaprosila Agencijo Republike Slovenije za okolje za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: gradnja prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina – Lucija na odseku Ajdovščina – Osp, na zemljiščih s parc. št.:

 

1589, 1590, 1593, 1602/1, 1610/1, 1615/6, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1646, 1647, 1649,1650, 1653, 1654/1, 1654/2, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703/1, 1703/2, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708,1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728,1729, 1730, 1732, 1733, 1734, 1756/1, 2073/2, 2073/9, 2077/5, 2077/11, 2077/12, vsa k.o. 2378 Vrhpolje,

2638/1, 2687/2, 2688, 2698, 2711/1, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2769, 2770/1,2770/2, 2771/1, 2771/2, 2771/3, 2771/4, 2771/5, 2772, 2773/5, 2775, 2791, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2803, 2805, 2806, 2807/1, 2807/2, 2808, 2809, 2810, 2813, 2814, 2815, vsa k.o. 2379 Budanje,

1535, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1674, 1675, 1676/1,

1676/2, 1683, 1685, 1686, 1688, 1689, 1690/1, vsa k.o. 2400 Slap,

2843, 2846, 2847, 2848, 2849/1, 2849/2, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858,2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, vsa k.o. 2401 Vipava,

1519, 1520, 1524, 1525, 1528, 1529, 1548, 1609, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619/4, 1620,1621, 1622/2, 1622/3, 1639, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1664, 1665, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1732, 1743, 1757, 1758, 1759, 1762, 1764, vsa k.o. 2402 Lože,

71, 96, 100, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 188, 189, 194, 200/1, 200/2, 202, 203/1, 204, 207/1, 219/1, 219/2, 219/3, 220, 221, 222, 231, 232, 233, 234, 270, 271, 464, 465, 466, 543, 545, 2487, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2778/1, 2779, 2780, 2781, 3090, 3091, 3092, 3093, 3095, 3096, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3130, 3152, 3153, 3154, 3155, 3161, 3163, 3164, 3165, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184/1, 3184/2, 3185, 3210, 3211, 3212, 3350, 3351, 3418/2, 3420, 3421, 3428, 3485, 3488, 3489, 3490, 3499, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3538/3, 3539, 3540, 3541, 3542/1, 3542/2, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3613, 3629, 3630, 3631, 3681, 3682, 3683, 3684, 3709, 3713/1, 3714/1, 3714/2, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739/1, 3740, 3744, 3745, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, vsa k.o. 2404 Podraga,

5462/4, 5462/5, 5462/6,5472/1, 5472/2, 5473, 5474, 5478, 5586/9, 5587/4, 5587/5, 5587/6, 5587/8, 5587/10, 5592, 5595, 5598/1, 5598/2, 5599, 5722, 5723, 5727, 5731, 5732, 5733/1, 5733/2, 5735, 5741/1, 5743/1, 5743/2, 5744, 5745, 5746/2, 5800, 5803, 5804, 5805, 5806, 5809, 5812, 5820, 5821, 5822, 5824, 5825, 5827/2, 5828/1, 5828/2, 5829/1, 6707/2, 6711/1, 6711/2, 6719/2, 6784/1, vsa k.o. 2420 Štjak,

811/3, 866/3, 866/13, 1009/1, 1863/82, 1863/83, 1863/84, 2037/2, 2037/6, vsa k.o. 2438 Kazlje,

1008, 1021, 1022, 1125/1, 1127, 1139, 1140, 1148/1, 1150, 1151, 1153, 1154, 1157, 1160, 1166, 1396/1, 1515, 1516, 1518, 1531/1, 1546, 1547, 1873/1, 1873/2, 3700/2, 3701/2, 3702/3, 3703/1, 3705, 3707, 3732, vsa k.o. 2439 Griže,

223, 224, 225, 227/1, 565/3, 861, 863, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 873, 874, 875, 877, 878, 879, 880, 887, 918, 919, 925, 926, 3272/2, vsa k.o. 2440 Veliko Polje,

1/4, 9/1, 2483/1, 2483/2, 2483/10, 2483/43, 2803, 2862, 2863, vsa k.o. 2442 Štorje,

375/3, 1047/5, 1047/6, 3902/1, 3908, 3910/1, 3922/9, vsa k.o. 2453 Povir,

93, 94, 95, 96, 99, 116/2, 116/5, 116/6, 123/1, 152, 153, 154, 155, 231/1, 232, 233, 331, 337, 338/1, 339, 340, 341, 343, 344, 349, 406, 407/1, 407/2, 408, 409, 411, 412, 414, 415, 417, 418, 420, 423, 426, 427, 429, 476, 587, 588/2, 603, 606, 607, 609, 610, 615, 616, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1579/1, 1622, 1683, 1685, 1689, 1690/1, 1690/3, 1695, 1698, 1699, 1700, 1703, 1705, 1706, 1707/1, 1707/2, 1716/2, 1717, 1720, 1722, 1723, 2185, 2186/1, 2186/2, 2188/1, 2188/3, 2195/1, 2197, 2198, 2221/1, 2222, 2229, 2317, 2318, 2319, 2324, 2339, 2342, 2444/1, 2450/2, 2453, 2454/1, 2458/1, 2459/2, 2464/3, 2469/1, 2472/7, vsa k.o. 2454 Merče,

106/2, 106/3, 110/1, 110/2, 112, 123/1, 123/3, 124/1, 125/1, 127/1, 128/2, 132/6, 133/3, 134/3, 135/3, 135/4, 136/1, 136/2, 137, 140/8, 144/2, 144/3, 145/2, 146, 147, 148/1, 150/1, 150/2, 157/3, 157/5, 161/2, 161/3, 208, 209/1, 212/1, 214, 215/1, 219/1, 224/1, 228/1, 228/2, 229/1, 233/1, 234/3, 235, 238/1, 238/2, 239/1, 239/2, 240, 241, 242/2, 243/1, 243/2, 244, 246/1, 246/2, 248, 249, 250/1, 251/7, 252/1, 254/3, 255/3, 359, 363, 364, 365, 370, 372, 373/1, 373/2, 375, 376, 397, 398, 399, 400, 402, 411, 413, 414, 415, 416, 418, 419/1, 419/2, 420, 421, 430, 463/1, 465, 1413/7, 1413/9, 1413/10, 1413/11, 1413/12, 1508/4, 1508/25, 1508/26, 1508/28, 1508/29, 1513, 1538/1, 1538/2, 1538/3, 1538/14, 1538/15, 1538/16, 1538/17, 1538/18, 1538/19, 1538/21, 1538/22, 1538/23, 1538/31, 1538/32, 1538/33, 1538/36, 1538/37, 1538/38, 1538/39, 1538/40, 1538/44, 1538/45, 1538/46, 1538/47, 1538/49, 1538/50, 1538/51, 1552, 1569, 1570, 1571/1, 1572, 1575, 1578, 1579, 1581, 1583, 1584, 1585, 1601/1, 1601/2, 1603/1, 1603/2, 1604/1, 1604/2, 1605/1, 1611, 1613, 1614, 1678, 1679, 1681, 1683, 1688, 1696, 1700, 1701, 1702, 1704, 1705, 1708, 1713, 1714, 1720, 1735, 1736, 1737, 1931/1, 1934/1, 1934/2, 1935/1, 1935/3, 1936/1, 1937/3, 1938/1, 1939/1, 1940/1, 1943/1, 1944/1, 1957, 1958, 1959/2, 1962, 1975/2, 1975/3, 1976/1, 1977/2, 4212/6, 4212/7, 4212/341, 4212/543, 4212/544, 4212/846, 4212/847, 4531/1, 4532/1, 4537, 4539, 4542, 4543, 4583/2, 4587/9, 4587/10, 4587/11, 4587/12, 4587/13, 4587/14, 4587/15, 4587/25, 4587/26, 4587/29, 4587/30, 4587/33, 4587/34, 4587/37, 4587/38, 4587/41, 4587/42, 4587/45, 4587/46, 4587/48, 4587/49, 4587/50, 4587/51, 4587/52, 4587/55, 4587/56, 4587/59, 4587/60, 4587/61, 4587/62, 4587/63, 4587/64, 4587/67, 4587/68, 4587/71, 4587/72, 4587/75, 4587/76, 4587/79, 4587/80, 4587/83, 4587/84, 4587/87, 4587/88, 4587/91, 4587/92, 4587/95, 4587/96, 4587/99, 4587/100, 4587/103, 4587/104, 4587/126, 4587/129, 4587/130, 4587/136, 4587/138, 4587/140, 4587/143, 4587/144, 4587/170, 4587/171, 4587/172, 4587/173, 4587/174, 4587/177, 4587/182, 4587/183, 4587/185, 4587/186, 4587/187, 4587/188, 4587/189, 4587/190, 4587/192, 4630/1, 4630/3, 4823/2, 4827, 4828/1, 4828/2, 4840/1, 4840/2, 4842, 4891/1, 4893, 4894, 4895, 4897, 4961, 4981, 4990, 4997, 4998/1, 5146/2, 5146/3, 5146/4, 5150/1, 5150/3, 5152, 5153/4, 5154/2, 5234/125, 5234/126, 5234/127, 5234/127, 5234/141, 5234/142, 5234/144, 5234/160, 5234/161, 5234/165, 5234/166, 6080/2, 6084/2, 6084/3, 6084/26, 6084/32, 6084/100, 6085/1, 6085/2, 6086/1, 6087, 6088/3, 6088/11, 6088/12, 6088/19, 6088/24, 6089/16, 6097/1, 6097/3, 6100/1, 6100/2, 6119/1, vsa k.o. 2455 Sežana,

7/28, 7/70, 7/71, 7/74, 8/42, 8/43, 8/44, 8/45, 8/46, 8/51, 8/52, 8/53, 8/54, 8/55, 8/56, 8/57, 8/58, 8/59, 8/62, 8/63, 8/64, 8/65, 8/67, 8/68, 8/69, 8/72, 8/73, 8/85, 8/251, 8/261, 84/1, 86, 119, 145/12, 145/19, 145/20, 145/27, 145/29, 145/30, 145/31, 145/46, 145/81, 145/82, 145/87, 226/7, 226/8, 226/25, 226/26, 226/28, 226/32, 226/34, 226/35, 226/55, 226/62, 226/63, 226/79, 229, 252, 1012, 1026, 1027, 1028, 1036, 1050, 1056, 1059, 1073, 1074, 1075, 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1077, 1079/1, 1079/2, 1080, 1280/133, 1280/140, 1280/146, 1280/147, 1280/148, 1280/149, 1280/152, 1280/153, 1280/154, 1280/170, 1280/171, 1280/172, 1280/173, 1280/211, 1280/214, 1280/221, 1363/2, 1363/3, 1367, 1396, 2959, 2963, 3146, 3148, 3149, 3154, 3189, 3214/1, 3214/2, 3215, 3216, 3217, 3220, 3221, 3223, 3224, 3225, 3233, 3234, 3236, 3244, 3246, 3250, 3254, 3256, 3258, 3260, 3261, 3262, 3306/2, 3307, 3308, 3311, 3312, 3313/1, 3313/2, 3314/1, 3314/2, 3315, 3316, 3317, 3318, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3408, 3416/1, 3417, 3420, 3427, 3428, 3441, 3443, 3445, 3448, 3451, 3489, 3490, 3492, 3495, 3498, 3499, 4464/1, 4468/1, 4470, 4472/1, 4481, 4484, 4486, 4488, 4489, 4491, 4514, vsa k.o. 2459 Lokev,

260/45, 431, 1325/3, 1363, 1364, 1365/1, 1365/2, 1366/1, 1366/2, 1367/1, 1367/2, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1386, 1387, 1403, 1406, 1408, 1410, 1412, 1413, 1429, 1432, 1433, 1434, 1437, 1438, 1439, 1440, 1444, 1603/1, 1603/3, 1603/4, 1609, 1652/1, 1884, 1885, 1886, 1887, 3226/1, 3226/2, 3231, 3232, 3233, 3239, 3240, 3241, 3242, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3251/1, 3251/2, 3251/3, 3251/4, 3251/5, 3280, 3281, 3285/1, 3285/2, 3286/1, 3286/2, 3286/3, 3289, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325/1, 3325/2, 3326, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350/1, 3350/2, 3351, 3352/1, 3352/2, 3353/1, 3353/2, 3353/4, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3363, 3364, 3365, 3429, 3430, 3432/1, 3432/2, 3437, 3438/1, 3438/2, 3439, 3665/2, 3690/3, vsa k.o. 2553 Gročana,

1074/4, 1074/9, 1183/2, 1186, 1188/1, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196/1, 1196/2, 1198, 1199, 1238/1, 1238/2, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1272, 1273, 1312/2, 1314/2, 1316, 1320/1, 1320/2, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324, 1328, 1347, 1348/1, 1369/17, 1369/18, 1369/19, 1369/22, 1369/29, 1369/43, 1369/45, 1369/46, 1468/1, 1470, 1471, 1472, 1473, 1497/1, 1497/2, 1498/1, 1498/2, 1500, 1501/1, 1501/2, 1502, 1503, 1506, 1508, 1509, 1568, 1596/3, 1910/7, 2090/5, 2887/5, 2894/12, 2894/13, 2894/22, vsa k.o. 2555 Draga,

4576/2, 4576/3, 4576/4, 4577/4, 4578/3, 4579/1, 4579/2, 4580/1, 4585/1, 4586/3, 4586/4, 4804/1, 4805, 4806, 4812/1, 4812/2, 4828, 4829/1, 4830/1, 4830/2, 4830/3, 4831/6, 4831/7, 4832/2, 4833/2, 4833/3, 4844/2, 4845, 4847, 4911/2, 4911/3, 4912, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4928, 4931/1, 4931/2, 4932/1, 4932/2, 4963, 4968/1, 4968/2, 4969, 4970, 4971/1, 4971/2, 4971/3, 4983/1, 4983/3, 4984/1, 4984/2, 4985/2, 5084, 5085/7, 5085/8, 5085/9, 5085/10, 5085/11, 5085/12, 5085/13, 5085/14, 5085/15, 5085/16, 5085/17, 5085/18, 5085/19, 5085/20, 5085/23, 5085/24, 5085/25, 5166/1, 5167/1, 5167/2, 5168/4, 5168/5, 5168/6, 5168/7, 5168/8, 5168/9, 5168/13, 5174, 5175/2, 5175/3, 5176/1, 5176/2, 5177, 5178/2, 5178/3, 5178/4, 5180, 5181/1, 5218/1, 5218/2, 5218/5, 5966/1, 5966/3, 5966/6, 6082/1, 6087/30, 6087/31, 6087/32, 6087/33, 6132/5, 6134/1, 6142/1, 6142/2, 6142/5, 6142/6, 6162, vsa k.o. 2557 Ocizla,

2447/4, 2447/10, 2447/12, 2664/3, 2664/3, 2664/4, 2664/5, 2664/6, 2665, 2702/2, 2703/2, 2705/2, 2726/3, 2730, 2757, 2883/5, 2883/6, 2883/6, 2883/7, 2883/8, 2916/5, 2916/6, vsa k.o. 2560 Hrpelje,

882/3, 1320, 1321, 1339, 1340/2, 1401, 1402, 1430, 1432, 1483, 1484/1, 1484/8, 1503/1, 1527/1, 1997, 1999, 2000, 2006/1, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2237, 2238, 2240, 2241, 2244/2, 2245, 2246, 2247/1, 2250, 2272/1, 2274/1, 2274/2, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/2, 2277/1, 2277/2, 2282, 2413/2, 2424, 2426/1, 2427, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2474, 2475, 2476, 2479, 2480, 3069, 3070/1, 3071, 3072/1, 3074, vsa k.o. 2598 Socerb,

1380, 1383, 1384, 1386/1, 1386/2, 1387, 1388, 1391, 1392/3, 1392/4, 1393/1, 1393/2, 1396, 1397, 1398, 1399, 1404, 1405/1, 1405/2, 1405/3, 1408, 1412/1, 1412/4, 1413, 1414, 1415, 1416, 1422/1, 1422/2, 1423/1, 1426, 2154, 2155, 2156, 2157/1, 2157/2, 2159, 2191/1, 2192/3, 2193/1, 2193/2, 2194, 2194, 2200/1, 2200/3, 2201, 2202/1, 2204, 2205, 2206/1, 2208/1, 2209/1, 2211/1, 2211/2, 2212/1, 2212/2, 2213/2, 2214/2, 2215, 2216, 2226/2, 2227/1, 2227/2, 2228/3, 2228/4, 2229/2, 2229/3, 2230/1, 2233, 2237/1, 2237/2, 2238, 2239, 2240, 2241, 2243, 2244/1, 2244/2, 2245, 2452, 2453, 2454, 2455/2, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462/1, 2462/2, 2463, 2516, 2517, 2518, 2519/1, 2520, 2521, 2522/1, 2522/2, 2523/2, 2524, 2526, 2548, 2549, 2550/1, 2560, 2561, 2663, 2673, 2789, 2790/8, 2790/14, 2794, 2795, 3100, vsa k.o. 2597 Osp.

2.  da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke 10.i Priloge II 4. člena Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13) treba pridobiti okoljevarstveno soglasje;

3.   da je za izdajo okoljevarstvenega soglasja pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana;

4.   da je območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, določeno v Poglavju 7. in grafično prikazano v Prilogi 2 Poročila o vplivih na okolje za prenosni plinovod M6 Ajdovščina-Lucija, Odsek Ajdovščina-Osp, št. 100513-mz, 09.08.2013, 25.09.2013, E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, Ljubljana;

5.   da se podatki o nameravanem posegu pridobijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana, dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja pa je dostopna tudi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, na spletnem naslovu:

      http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/Okoljevarstveno%20soglasje/Vloge%20v%20re%C5%A1evanju/

6.   da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način na državnem portalu e-uprava; na oglasnih deskah Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana; Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper; občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina; občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava; občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana; občine Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina, ter v svetovnem spletu na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje in navedenih občin;

7.   da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, to je v vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju zagotovljen

 

od 08.10.2013 do 06.11.2013

na sedežu

Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

in sicer:

ponedeljek in torek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 18.00 ure

petek: od 8.00 do 13.00 ure

 

8.   da se lahko mnenja in pripombe v roku iz 7. točke javnega naznanila:

  • vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja v prostorih poteka predstavitve dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega soglasja na sedežu Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali
  • posredujejo v pisni obliki na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana.

 

Naslovni organ obvešča javnost, da bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz 8. točke javnega naznanila.

Skladno s 64. členom ZVO-1 vabimo tudi osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega in četrtega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni v prejšnjem odstavku imajo položaj stranskega udeleženca v postopku po predpisih o upravnem postopku, v kolikor menijo, da se nameravani poseg tiče njihovega pravnega interesa in če v roku iz tretjega odstavka 58. člena ZVO-1 vložijo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja. V primeru, da se zahteva udeležba v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes. 

 

 

                                                                                                   mag. Inga Turk

                                                                               direktorica Urada za varstvo okolja in narave