Preglej vse objave

Javno naročilo za zvajanje strokovnega in finančnega nadzora pri projektiranju in gradnji podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 3. 2018
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za:

Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora pri projektiranju in gradnji podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru.

Z izbranim izvajalcem projektiranja in gradnje podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru bo sklenjena pogodba za projektiranje in gradnjo v višini 6.610.000,00 EUR brez vključenega DDV, rok izvedbe del za projektiranje je 4 mesece in za gradnjo 15 mesecev (predvidoma od aprila 2018 do oktobra 2019).

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 23. 3. 2018 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                           ŽUPAN

Boris Popovič