Preglej vse objave

Javno naročilo za zavarovanje premoženja Mestne občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v zavarovalnem obdobju 2012 – Odprti postopek (JN12399/2011)

Interesno področje:
Rok prijave: 9. 12. 2011
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 24. in 25. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008, 34/2008,19/2010 in 18/2011 v nadaljevanju ZJN-2), je Mestna občina Koper začela postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za sklenitev zavarovanja premoženja Mestne občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj.

Pri pripravi te razpisne dokumentacije je sodelovala družba Trtnik in Trtnik, zavarovalno posredništvo, storitve in svetovanje, d.o.o.

Zavarovalni posrednik deluje v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar) po pooblastilu naročnika, medtem, ko je plačilo njegovih storitev zajeto v okviru dela administrativne premije kot predmet dogovora med zavarovalnim posrednikom in izbranim ponudnikom/zavarovalnico.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI MESTNE OBČINE KOPER TER premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj; V OBDOBJU od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Ponudniki morajo ponudbe oddati osebno ali priporočeno po pošti. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 9.12.2011 do 12:00 ure, na naslov naročnika: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Mestna občina Koper, kot naročnik vabi potencialne udeležence, da podajo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo.

 

 

    Župan:

Boris Popovič