Preglej vse objave

Javno naročilo za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov MOK ter osnovnih šol in vrtcev

Interesno področje:
Rok prijave: 27. 11. 2018
Datum objave:

Naročnik: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

Predmet: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Koper ter osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v zavarovalnem obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2021

Vrsta postopka: Odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

Številka javnega naročila:
 401-1/2018

Objave javnega naročila:

  • Portal javnih naročil: št. JN007584/2018-B01 z dne 30.10.2018 in popravek št. JN007584/2018-B01 z dne 5.11.2018 – www.enarocanje.si
  • in EU portal (TED): št. 2018/S 210-480262 in popravek, št. 2018/S 213-488984

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 27.11.2018 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Dokumentacija o javnem naročilu je objavljena tudi na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5029