Preglej vse objave

Javno naročilo za zamenjavo tlaka severne ploščadi arene Bonifika v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 27. 5. 2015
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, UPB5, 19/14, 32/14 – ZPDZC-1 in 90/14 – ZDU-1I v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o naročilu male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za zamenjavo tlaka severne ploščadi arene Bonifika v Kopru. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 27. 5. 2015 do vključno 14:00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN
Boris Popovič