Preglej vse objave

Javno naročilo za zagotovitev prevozov učencev Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper- Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria v Mestni občini Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 6. 2017
Datum objave:

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 – v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbo za zagotovitev prevozov učencev Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper- Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria  (v nadaljevanju S.E. Vergerio) v Mestni občini Koper.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega vabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 16.6.2017 do vključno 10.00 ure v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

                                                                                                                             Župan

                                                                                                                     Boris Popovič